FANDOM


 Προσοχή! Οι ερωτήσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση ούτε το σύνολο της ύλης 
 ούτε τις απαραίτητες για κάθε ενότητα γνώσεις. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο οι συγγραφείς
 δεν φέρουν καμία ευθύνη.


Βασικές έννοιεςEdit

 • Γιατί έχουμε καλούς λόγους να πιστεύουμε ότι ο εγκέφαλος είναι καλώς διαμερισματοποιημένο όργανο;
  • Λύσεις ή καταστροφες/αφαιρέσεις περιοχών στον εγκέφαλο οδηγούν σε συγκεκριμένες βλάβες.
  • Κυτταροαρχιτεκτονικές μέθοδοι (βάψιμο)
  • Ηλεκτρικός ερεθισμός αλλά και καταγραφή (λιγότερο)
  • Απεικονιστικές τεχνικές (πχ ΡΕΤ)


 • Βάσικες αρχές των αισθητήριων συστημάτων

σελ. 412 Kandel

 • Νόμος ειδικής ενεργειας νέυρωνων

Modality είναι ιδιότητα του αισθητηριακού νευρικού καλωδίου. Κάθε αισθητηριακό νευρικό καλώδιο ενεργοποιείται αρχικά από ένα συγκεκριένο τύπο ερεθίσματος και κάθε καλώδιο συνδέεται με συγκεκριμένες δομές του Κ.Ν.Σ., του οποίου η δραστηριότητα δίνει το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες αισθήσεις.


 • Αποδείξτε η ταχύτητα μετάδοσης σήματος σε αμύελους άξονες είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της διαμέτρου του άξονα.
 • Τα 4 χαρακτηριστικα των αισθησεων

Modality, Intensity, timing, location

 • Kωδικας συχνοτητας, κωδικας πληθυσμου, κωδικας σεσημασμένης γραμμής

Κώδικας συχνότητας είναι η συχνότητα πυροδότησης, δηλαδή ο αριθμός των δυναμικών ενεργείας στη μονάδα του χρόνου. Αυξάνεται ανάλογα με την ένταση του ερεθίσματος.

Κώδικας πληθυσμού, αναφέρεται στον αριθμό των υποδοχέων που πυροδοτούνται ως απόκριση σε κάποιο ερέθισμα. Όσο αυξάνεται η συχνότητα πυροδότησης ενός νευρώνα, το ισχυρότερο ερέθισμα κωδικοποιεί μεγαλύτερο αριθμό υποδοχέων.

Κώδικας σεσημασμένης γραμμής, Ο κώδικας Σ.Γ είναι η εξειδίκευση του υποδοχέα, καθορίζει το είδος ολόκληρης της αισθητικ. Οδού από τον υποδοχέα μέχρι το φλοιό. Νόμος του Muller (ειδική ενέργεια) η νευρική οδός καθορίζει το modality που μεταφέρεται. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το modality καθορίζεται από την περιοχή του εγκεφάλου στην οποία καταλήγει.


 • Τι είναι ο νόμος της ειδικής ενέργειας των νεύρων και πως πρέπει να τροποποιηθεί υπό το φως των νέων γνώσεων για το νευρικό σύστημα

Ο κώδικας Σ.Γ είναι η εξειδίκευση του υποδοχέα, καθορίζει το είδος ολόκληρης της αισθητικ. Οδού από τον υποδοχέα μέχρι το φλοιό. Νόμος του Muller (ειδική ενέργεια) η νευρική οδός καθορίζει το modality που μεταφέρεται. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το modality καθορίζεται από την περιοχή του εγκεφάλου στην οποία καταλήγει.


 • Τι είναι η γρήγορη και η αργή εξοικείωση (rapidly/slowly adapting κύτταρα);

Αντιπροσωπεύουν το βασικό χαρακτηριστικό της διάρκειας σε μία αίσθηση. Χωρίζονται σε φασικούς (rapidly) και τονικούς (slowly) υποδοχείς. Οι φασικοί αντιλαμβάνονται μεταβολές του ερεθίσματος και πυροδοτούνται κατα την εφαρμογή και την απομάκρυνση του ερεθίσματος. Οι τονικοί εκπολώνονται καθ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του ερεθίσματος.

ΟΡΑΣΗEdit

 • Ποια η διαφορά μεταξύ μετασχηματισμού και κωδικοποίησης;

Μετασχηματισμός: η μετατροπή του φωτός σε τοπικές υπερπολώσεις και εκπολώσεις. Κωδικοποίηση ή νευρική κωδίκευση: το τοπικό σήμα που παράγεται από το ερέθισμα προκαλεί την παραγωγή Δ.Ε. τα οποία αντιπροσωπεύουν πληροφορίες για το ίδιο το ερέθισμα, όπως η ένταση και η διάρκεια.


 • Όταν το φως κάποιου αντικειμένου προσπίπτει στον αμφιβληστροειδή, το είδωλο του αντικειμένου προβάλλεται αντεστραμμένο. Επαναφέρει το νευρικό σύστημα το είδωλο στην ορθή θέση; Αν ναι, που και με ποιο τρόπο; Αν όχι, η αντιστροφή του ειδώλου προκαλεί καμία δυσκολία;

Το αντεστραμμένο είδωλο, ξανα-αντιστρέφεται ως προς το Χ άξονα, πρίν φτάσει στο V1. Αυτό δεν προκαλεί καμία δυσκολία στην περαιτέρω επεξεργασία της πληροφορίας.

 • Γιατί η αντίληψη των λεπτομερειών είναι καλύτερη στο κεντρικό βοθρίο από ότι στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς;

Στο κεντρικό βοθρίο, η πυκνότητα των κωνίων είναι η μεγαλύτερη, υπάρχει υποχώρηση των κυτ. Σωμάτων στρωμάτων του αμφβλστρδ. Προς τα πλάγια, 1-1 αντιστοιχία διπόλων- φωτουποδοχέων, καλύτερη εστίαση του ειδώλου.

 • Γιατί δεν βλέπουμε στο τυφλό σημείο του αμφιβληστροειδούς;

Γιατί σ’αυτό το σημείο οι άξονες των γαγγλιακών εξέρχονται από το μάτι και εμμυελώνονται.

 • Ποιες οι λειτουργικές διαφορές μεταξύ κωνίων και ραβδίων;

 • Πως συμβάλλει η 11 cis- ρετινάλη στην ανίχνευση φωτός;

 • Σε ποιο σημείο του εγκεφάλου κατευθύνονται οι νευράξονες των οπτικών νεύρων;

Μονοπάτι Μ – dorsal, αναγνωρίζει Κίνηση, βάθος: LGN (magnocellular layer 1,2) -> V1(4Ca) -> V1 (4B) -> V2 (Thick stripes) -> MT (V5)

Μονοπάτι P - ventral, αναγνωρίζει μορφή, σχήμα, χρώμα : LGN (Parvocellular layers 3,4,5,6) V1(4Cb) => -> V1 Interblobs -> Interstripe layer -> V1 Blobs -> Thin stripes => V4 -> Inferior Temporal

 • Τι είναι και που βρίσκεται το υποδεκτικό πεδίο ενός κυττάρου του οπτικού φλοιού;

Είναι ο γεωμετρικός τόπος στον οποίο όταν εμφανιστεί ένα κατάλληλο οπτικό ερέθισμα θα αποκριθεί το συγκεκριμένο κύτταρο

 • Υποθέστε ότι όλοι οι υποδοχείς μιας τετραγωνικής περιοχής του αμφιβληστροειδούς φωτίζονται εξίσου. Σε ποια περιοχή του αμφιβληστροειδούς θα εμφανίσουν μεγαλύτερη δραστηριότητα τα δίπολα κύτταρα και γιατί;

Στις ακμές του τετραγώνου και ειδικά στις γωνίες λόγω του center-surround υποδεκτικού πεδίου των διπόλων κυττάρων.


 • Πως προκαλεί πλάγια αναστολή (lateral inhibition) ένα οριζόντιο κύτταρο στον οφθαλμό των σπονδυλωτών;

Είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο πιο δραστήριοι νευρώνες περιορίζουν τη δραστηριότητα παρακείμενων, λιγότερο δραστήριων νευρώνων. Έτσι επιτείνεται η αντίθεση μεταξύ σχετικών και μη πληροφοριών και μ’αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των επιλεγμένων αισθητικών οδών. Ανασταλτική δράση οριζόντιων κυττάρων σε γειτονικούς φωτουποδοχείς τους οποίους εκπολώνουν.

 • Μηχανισμοί προσαρμογής του ματιού στο φώς:

 Μέγεθος κόρης του ματιού  Διαφορετικά είδη υποδοχέων ανταποκρίνονται σε διαφορετικά επίπεδα φωτισμού  Προσαρμογή των φωτουποδοχέων με αποκατάσταση του επιπέδου cGMP στο εσωτερικό τους.  Ίσως υπάρχουν γαγγλιακά κύτταρα που ανταποκρίνονται στην συνολική φωτεινότητα της σκηνής

 • 5+1 Βασικές αρχές της V1

 Ρετινοτοπία  6 Στοιβάδες  Image segmentation  Orientation columns  Ocular dominance columns – binocular vision  Blobs - Χρώμα


 • Τα κύτταρα του οπτικού φλοιού έχουν υποδεκτικά πεδία σχήματος ράβδου. Πως σχηματίζονται αυτά τα υποδεκτικά πεδία από πληροφορίες που προέρχονται από κύτταρα του έξω γονατώδους σώματος, τα οποία έχουν κυκλικά υποδεκτικά πεδία;

Με ολοκλήρωση εισόδων από γειτονικά κύτταρα που βρίσκονται διατεταγμένα στην ίδια γραμμή στον αμφιβληστροειδή.(υπόθεση Hubel – Wiesel)

 • Ποιες οι βασικές διαφορές μεταξύ των μικροκυτταρικών και μεγαλοκυτταρικών νευρώνων, σε επίπεδο του εξω γονατώδους σώματος;

- Μικροκυτταρικο Μεγαλοκυτταρικο
Εισερχομενες πληροφοριες 97% χ, 3% y 60% χ ,40% y
Κυτταρικο σωμα Μικρο Μεγαλο
Υποδεκτικο πεδιο Μικρο Μεγαλο
Ευαισθησια χρώματος Ναι όχι
αντιδραση Αργη αντιδραση ακινητα ταχεια παροδικη αντιδραση ανιχνευση κινησης αδρο περιγραμμα μορφης
 • Με ποιο τρόπο μπορεί να ελέγξει κάποιος ερευνητής αν ένα συγκεκριμένο κύτταρο του οπτικού φλοιού είναι απλό ή σύνθετο;

 • Τι είναι η σταθερότητα της μορφής (shape constancy) και ποια περιοχή του εγκεφάλου είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτή τη λειτουργία;

 • Τι μας πληροφορούν οι μελέτες των διαταραχών της αγνωσίας για την πιθανή ύπαρξη ξεχωριστών συστημάτων αναπαράστασης μορφών στον οπτικό φλοιό;

 • Πως διακρίνει το οπτικό σύστημα ένα κινούμενο αντικείμενο από ένα είδωλο που κινείται πάνω στον αμφιβληστροειδή λόγω της κίνησης του ίδιου του παρατηρητή;
 • Αν ο οφθαλμός μιας μικρής γάτας παραμείνει κλειστός κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξής της, τι θα συμβεί στους νευρώνες του οπτικού της φλοιού;

 • Πως θα μπορούσε να καθορίσει ένας ερευνητής τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου για την ανάπτυξη του οπτικού φλοιού;

 • Monocular & binocular cues για τον προσδιορισμό του βάθους

Μονοοφθαλμικά : 1. προτερη γνώση μεγέθους γνωστών αντικειμένων. 2. Οπτική επικάληψη. 3. Προοπτικές γραμμές (υποθέτω ότι οι παραλληλες μένουν παράλληλες). 4. Προοπτική μεγέθους (όμοια αντικείμενα φαίνονται μικρότερα μακριά) 5. Σκιές και φωτισμός. (πηγή φωτός από ψηλά) 6. motion parallax Διοφθαλμικά : disparity.

Νέες ερωτήσειςEdit

 • πως κωδικοποιούμε την ποσότητα φωτός;
 • ποιο είναι ακριβώς το σήμα που κουβαλούν τα γαγγλιακά κύτταρα;
 • διαφορές υποδεκτικού πεδίου γαγγλιακού και φωτουποδοχέα
 • πως φτιάχνονται, με τι μοιάζουν και πως ενεργοποιουνται τα υποδεκτικά πεδία;
 • η απόδειξη του θεωρήματος του Logan,
 ..+ του θεωρήματος του Fermat, του P=NP και του P!=NP μαζί 
 • τα είδη της πληροφορίας που γενικώς λαμβάνουμε
 • οι βασικές αρχές που υφίστανται στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό
 • γιατί έχουμε dominance columns;
 • ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που έχουν το ίδιο είδωλο;

ΑΚΟΗEdit

 • Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του μηχανισμού αντίληψης ήχων υψηλού, χαμηλού και ενδιάμεσου ύψους(αντίληψη συχνότητας);

Διαφορετική κωδκοποίηση όσων αφορά : 1. Τονοτοπική οργάνωση της βασικής μεμβράνης (Basilar membrane) 2. Κώδικας συχνότητας.Οι εκφορτίσεις των τριχωτών κυτταροων είναι phase locked δηλαδή οι εκφορτήσεις έχουν αντιστοιχία φάσης με τη δόνηση της βασικής μεμβράνης.


 • Γιατί κατά τη γνώμη σας, το ανθρώπινο ακουστικό σύστημα ανέπτυξε ευαισθησία σε ήχους συχνότητας από 20 έως 20.000 Hz και όχι σε κάποιο άλλο φάσμα συχνοτήτων;

Το φάσμα αυτό περιλαμβάνει το φάσμα της ανθρώπινης φωνής (πλην μαρία κάλλας) καθώς και χρήσιμους ήχους που υπάρχουν στο περιβάλλον ειδικά κατα τη διάρκεια της μέρας. Ενισχύθηκε η επιλογή αυτή στο πέρασμα του χρόνου (εξέλιξη).

ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΣΩΜΑΤΑΙΣΘΗΣΗEdit

 • Όταν ένα άτομο παρουσιάζει βλάβη στο αιθουσαίο σύστημα, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάγνωση πινακίδων ενώ βαδίζει και γιατί;

Εφόσον υπάρχει βλάβη στο αιθουσαίο σύστημα, το άτομο δεν μπορεί να προσαρμόσει τη στάση του σώματός του και τις κινήσεις των ματιών του λόγο των λανθασμένων μηνυμάτων που δέχεται από το σύστημα για τη θέση και την επιτάχυνση του κεφαλιού.

 • Υπό ποια έννοια θεωρείται ότι η αφή αποτελείται από περισσότερες της μιας αισθήσεις;

Το σωματαισθητικό σύστημα βασίζεται σε ποικίλα είδη υποδοχεων που είναι ευαίσθητοι σε διαφορετικά είδη ερεθισμού του δέρματος αλλά και των εσωτερικών ιστών. Κατα συνέπεια στον εγκέφαλο παρατηρούνται πολλές και παράλληλες σωματοαισθητικές αντιπροσωπεύσεις του σώματος.

 • Γιατί η αιθουσαία αίσθηση είναι γενικά άχρηστη κάτω από συνθήκες έλλειψης βαρύτητας; (!!!)

Γιατί στο διάστημα κανεις δεν μπορεί να ακύσει το ουρλιαχτό σου. Επίσης στο διάστημα δεν χρειάζεται να διατηρείται όρθια στάση και επομένως δεν είναι χρήσιμη η αιθουσαία αίσθηση. Ωστόσο είναι χρήσιμη για άλλα πράγματα όπως το αιθουσοοπτικό αντανακλαστικό που συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

 • Για ποιό λόγο κάποιος που βρίσκεται σε ένα μπακόνι έχει ίλιγγο όταν κοιτάει χαμηλά στο έδαφος;

Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε ανομοιογένεια πληροφοριών από δύο αισθητηριακά συστήματα. Εδω το οπτικό υποδεικνύει ότι το άτομο αιωρείται ενώ το αιθουσαίο δείχνει ότι το άτομο δεν κινείται καθόλου.

 • Ποιοί είναι οι βασικοί σωματαισθητικοί υποδοχείς και ποιές οι λειτουργίες τους

Paccini Ruffini Merkel Meisner

ΚΙΝΗΣΗEdit

 • Γιατί μπορούμε να κινήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τους μύες του ματιού από ότι τους δικεφάλους των χεριών;


 • Ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων αναπτύσσει μύες που του επιτρέπουν να διανύει μεγάλες αποστάσεις χωρίς κόπωση. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες και γιατί;

Έχει αναπτύξει κυρίως τις μικρές κινητικές μονάδες που είναι πιο ανθεκτικές στην κόπωση. Αντίθετα οι μεγάλες είναι λιγότερο ανεπτυμένες και έτσι δεν είναι σε δυνατότητα να επιταχύνει και να πιάσει μεγάλες τελικές.


 • Ενώ έχετε το χέρι σας τεντωμένο κάποιος το τραβά ελαφρά προς τα κάτω. Αμέσως το χέρι σας επιστρέφει στην αρχική του θέση. Ποιος ιδιοδεκτικός υποδοχέας είναι υπεύθυνος για το φαινόμενο αυτό;


 • Ποια η λειτουργία των τενόντιων οργάνων του Golgi;

Ανιχνεύουν το βαθμό συστολής του μυός και ρυθμίζουν την ένταση της δύναμης ωστε να είναι ομαλή η κίνηση.


 • Δώστε ένα παράδειγμα κίνησης που παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία στην ανάδραση και ένα παράδειγμα κίνησης που παρουσιάζει χαμηλή ευαισθησία.

Χαμηλή ευαισθησία : Βαλλιστικές κινήσεις που εκτελούνται με τρόπο ενιαίο (χωρίς ανάδραση) όπως το αντανακλαστικό διάτασης ή συστολής της κόρης των ματιών

Υψηλή ευαισθησία : Υπάρχουν κινήσεις που βασίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη συνεχή ανάδραση όπως όταν περνάμε μια κλωστή σε μια βελόνα όπου εκτελείται μια μικρή κίνηση και στη συνέχεια παρατηρούμε αν η σκόευση παρεκλίνει προς τη μία ή την άλλη κατευθυνση και αναλόγως διορθώνουμε την επόμενη κίνηση.

 • Δώστε ένα παράδειγμα κινητικού προγράμματος ή στερεότυπου προτύπου συμπεριφοράς.

Τα κινητικά προγράμματα μπορεί να είναι είτε προϊόντα μάθησης είτε έμφυτα στο νευρικό σύστημα. Ένα παράδειγμα είναι το χασμουρητό. Το στερεότυπο πρόγραμμα συμπεριφοράς είναι ένα κινητικό πρόγραμμα χαρακτηριστικό για κάθε είδος που αναπτύσσεται σχεδόν αυτόματα σε κάθε κανονικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο παράδειγμα προτύπου αποτελεί η συμπεριφορά αυτοπεριποίησης του αρουραίου.


 • Τι αποδείξεις υπάρχουν ότι ο νωτιαίος μυελός ελέγχει απευθείας ορισμένα κινητικά προγράμματα;

Το κλασικό πείραμα οπού κόβεται η σύνδεση νοτιαίου μυελού - εγκεφάλου και παρόλαυτά το υποκείμενο μπορεί να εκτελέσει κινιτικές λειτουργίες (βάδισμα)

ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑEdit

 • Τα κύτταρα της παρεγκεφαλίδας και των βασικών γαγγλίων ενεργοποιούνται και πριν την εκτέλεση μιας κίνησης ή μόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της κίνησης και μετά από αυτή;
 • Ποιες είναι οι δομές από τις οποίες η παρεγκεφαλίδα δέχεται πληροφορίες και ποιες είναι αυτές οι περιοχές προς τις οποίες στέλνει πληροφορίες;
 • Ονομάστε τις δομές που συγκροτούν τα βασικά γάγγλια
  • Κερκοφόρος πυρήνας, κέλυφος και επικλινής πυρήνας αποτελούν το ραβδωτό (striatum)
  • Υποθαλάμιος πυρήνας STN
  • GP Ωχρά σφαίρα που αποτελείται από την εσωτερική μοίρα (internal segment (GPi)) εξωτερική μοίρα (GPe)
  • Substantia Nigra: Μελαινα ουσία: αποτελείται απο την συμπαγή (pars compacta) μοίρα και στη δικτυωτή μοίρα (pars reticulata)